"אנו מאמינים שלכל אדם, הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים, יש הזכות
להמשיך לחיות בכבוד וליהנות מטיפול מקצועי המתמקד בשיפור איכות חיים."

אגודת "תמיכה" היא אגודה ישראלית רב מקצועית שנוסדה ב-1993 במטרה לקדם את נושא הטיפול הפליאטיבי (הטיפול התומך) בישראל. באגודה חברים רופאים, אחיות, עובדות סוציאליות, פסיכולוגים, פיסיותרפיסטים, מרפאות בעיסוק, מטפלים משלימים, משפטנים, תזונאים, אנשי מחקר ומתנדבים הפועלים יחדיו לקידום הטיפול הפליאטיבי בישראל.

אנו מאמינים שלכל אדם, הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים, יש הזכות להמשיך לחיות בכבוד וליהנות מטיפול מקצועי המתמקד בשיפור איכות חיים, שחרור מכאב ומסימפטומים נוספים, תוך התחשבות ברקע החברתי, התרבותי והדתי שלו. אנו מאמינים שטיפול כזה יכול להינתן רק על ידי צוות רב מקצועי מומחה בתחום ועליו להיות נגיש וזמין בכל מערכות הבריאות בישראל.


אגודת תמיכה הציבה לעצמה את המטרות והיעדים הבאים:
  • קידום הטיפול הפליאטיבי (תומך) בישראל ברמה הממלכתית - הכללת הטיפול התומך בחוק בריאות ממלכתי וקידום זכויות החולה הנוטה למות.
  • הגדרה והעלאת סטנדרטים טיפוליים - הגדרה ברורה של הטיפול הפליאטיבי והסטנדרטים הטיפוליים הנדרשים (כמותיים ואיכותיים) מכל אנשי המקצוע בישראל.
  • מחקרים וחילופי מידע - קידום ותמיכה במחקרים של חברי העמותה ועידוד חילופי מידע בין בעלי המקצוע.
  • הגברת החינוך וההכשרה בקרב עובדי בריאות - לקיחת חלק בבנייתו וקידומו של הקורס הפליאטיבי הארצי שנבנה בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון, אש"ל, פדרציית ניו יורק והאגודה למלחמה בסרטן
  • ארגון כנסים ארציים בנושא הטיפול הפליאטיבי - מתן דגש על הטיפול והשילוב הרב מקצועי
  • מיפוי השירותים הפליאטיבים בישראל - פעילות להוצאת מדריך מיפוי בפריסה ארצית של נותני השירותים הפליאטיבים בישראל
  • חילופי מידע בין לאומיים - עמותת "תמיכה" חברה קולקטיבית ב – E.A.P.C. שהיא החברה האירופאית לטיפול פליאטיבי, המובילה בקידום טיפול פליאטיבי רב מקצועי באירופה ובעולם כולו. כמו כן עמותת "תמיכה" מסייעת ותומכת בחברי העמותה המציגים בכנסים פליאטיבים בינלאומיים
  • הרחבה של הטיפול הפליאטיבי בישראל- העמותה מלווה ותומכת בפרוייקטים מקומיים העוסקים בפיתוח והרחבת השרותים הפליאטיבים לכל מגזרי האוכלוסיה.


חברי הועד המנהל של עמותת תמיכה:
ד"ר גילי פלג - יו"ר עמותת תמיכה
רו"ח אריה שרון
ד"ר גילה יעקב
ד"ר דורון גרפינקל
גב' ולרי ססטין
גב' חיה הרשקו
ד"ר ישראל ברגר
ד"ר לאה אונגר
גב' מורין בן נון
גב' עליזה יפה
גב' רבקה גולן
גב' תקווה מירון
ועדת ביקורת של עמותת תמיכה:
ד"ר אמיתי אוברמן
מר יניב בן שושן


תרומות
עמותת תמיכה מתנהלת בהתנדבות ובמשאבים פרטיים של אנשים, שנרתמו מתוך נכונות ורצון טוב, לקדם, לשפר ולהרחיב את הטיפול הפליאטיבי בישראל.
אנו מודים לכל אלה שתרמו עד כה ממרצם, זמנם ו/או ממונם וסייעו בכך לקידום הטיפול הפליאטיבי בישראל.
תרומות נוספות יתקבלו בהערכה ובתודה גדולה.

לפרטים ניתן ליצור קשר עם יו"ר האגודה -
ד"ר גילי פלג  או בטלפון: 054-8026686

שם חשבון הבנק:
תמיכה - האגודה הישראלית לטיפול תומך
מספר החשבון 10-805-12563/90
(בנק לאומי, סניף פלורנטין 805, חשבון 12563/90)