אגודת "תמיכה" נוסדה במטרה לקדם את נושא הטיפול הפליאטיבי בישראל. 

מטרת הטיפול לאפשר לכל אדם הנמצא בשלבים מתקדמים של מחלה חשוכת מרפא להמשיך לחיות בכבוד, וליהנות מטיפול מקצועי המתמקד בשיפור איכות החיים, הפחתת הכאב והקלה על המצוקות הפיזיות והנפשיות. 

אגודת תמיכה

הנחיות משרד הבריאות בנושא מומחיות אחיות בטיפול תומך

בשנים האחרונות משרד הבריאות קבע הנחיות שונות בנושא מומחיות אחיות בטיפול תומך. אנו שמחים להציג אותם כאן לפניכם:
מנכ"ל משרד הבריאות, בתוקף סמכותו, קבע בצו מומחיות לאחיות בתחום הטיפול התומך - "צו בריאות העם (קביעת מומחיות מוכרת בתחום הטיפול התומך), התשס"ט 2009".

משמעות הצו - פתיחת מדור מומחיות בפנקס האחיות ורישום אחיות העומדות בהליך המפורט בצו כ"אחות מומחית בתחום הטיפול התומך"
 

תרמו לנו

בתרומתכם תסייעו לנו להעניק מידע, תמיכה והכוונה לטיפול בחולים סופניים.

מרכזי הטיפול

 דף מידע על השרותים הפליאטיביים הניתנים באזור מגוריכם.

אחיות מומחיות

כולל פרטי התקשרות - טלפון, דואר אלקטרוני ופרטי מקום העבודה

טיפול ביתי בבן משפחה

טיפול ביתי בבן משפחה חולה או בחבר, הנו משימה קשה. קראו על דרכים להקל על החולה בבית.